Новомаченик Михаил Атински

30 јуни (по стар стил)

Михаил беше градинар и пострада од Турците заради исповедање на христијанската вера, во Атина, во 1770 година.